ตัวอย่าง นกไข่มีเชื้อ 5 ใบ 
ตัว 1 ฟักอีกวันหรือสองวันตัวที่ 2 ฟัก หลังจากนั้นถ้าใบที่ 3 ผ่านมาสองวันยังไม่ฟัก ให้นำไข่ที่เหลือไปฝากคู่อื่นที่มีไข่ฟักโดยใช้ปากกาเมจิกทำเครื่องหมายไว้ ทุกวันต้องไปเช็คถ้าลูกนกฟักก็เอามาคืนพ่อแม่เดิม
ไข่ใบหลังๆจะไม่ค่อยรอดเพราะ 
1.ลูกนกที่เกิดก่อนจะขี้ใส่เปลือกไข่ถ้ามากเกิน ก็จะมีผลกับอุณหภูมิในการฟักตัว
2.พอลูกนกเกิด จะมีการขยับตัวหรือดิ้นไปมา ทำให้แม่นกกกไข่ไม่สม่ำเสมอ ก็จะทำให้มีผลเหมือนในข้อ 1.
ปล.การฝากควรฝากนกที่มีไข่ไม่เกิน 3 ใบ(รวมๆกันอยู่ที่ 6 ใบกำลังดี)
ฝากอีกนิด การย้ายหรือเอาลูกนกไปฝากคู่อื่นเลี้ยง ขนาดต้องใกล้เคียงกัน แต่ถ้าขนาดห่างกันแต่อย่ามากเกินไปให้นำไปฝากตอนกลางคืน(มืดแล้ว)โอกาสที่พ่อแม่บุญธรรมจะจิกลูกแทบจะไม่มีเลย cr.Nirut Bamrungde