มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่า คุณประโยชน์ช่วยรักษาอวัยวะภายในได้ ที่บ้านพอนกเริ่มไข่ก็จะเด็ดหญ้ากะเม็งพร้อมดอก 1 ต้นต่อนก 1 คู่ให้ประมาณ 3 วันติดต่อ ไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่แต่ทำมา 4 ปีแล้วไม่เจอข้อเสีย ก็เลยทำมาตลอด
#ของฟรีจากธรรมชาติจะไปคิดอะไรมากล่ะ
ปล.นกที่มีอายุมากก็ให้ด้วยครับ..