หลังจากลูกนกฟักหมดอายุประมาณ 1 อาทิตย์ทำความสะอาดรังเพาะ
ใส่ขี้เลื่อยและรองด้วยตาข่าย เพื่อให้ลูกนกมีทีเหยียดขาได้ จะป้องกัน
ขาถ่างได้นะจะบอกให้