1.ขี้เลื่อย
ข้อดี ซับของเหลวที่เกิดจากมูลของลูกนกได้ดี
ข้อเสีย 1.นกชอบคุ้ยจนถึงพื้นกล่องทำให้ไข่นกกลิ้งไปมานำไปสู่การตายโคม 2.เมื่อใช้ไปติดต่อกัน 2-3ครั้งจะมีตัวแมลงปีกแข็งเกิดขึ้นในรังซึ่งจะรบกวนการฟักไข่ของแม่นกผลคือแม่นกบางตัวทิ้งไข่


2.หญ้าแพงโกล่า 
ข้อดี 1. แม่นกจะไม่ค่อยขนออกไปทิ้งนอกกล่องถ้าเราอัดแน่นๆทำให้ไข่นกจะรวมตัวเป็นกลุ่มส่งผลให้การฟักไข่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ 2.ไม่เกิดแมลงปีกแข็งในกล่องลูกนก
ข้อเสีย เมื่อลูกนกฟักออกมาเป็นตัวแล้วจะขับถ่ายของเหลวออกมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รังแฉะเนื่องจากหญ้าแพงโกล่าจะไม่ซับน้ำเป็นเหตุให้ลูกนกป่วยและตายได้

3.ทางมะพร้าวสด
ข้อดี 1.นกจะมีกิจกรรมในการทำรังทำให้กระตุ้นการไข่ 2.รังที่เกิดจากทางมะพร้าวสานจะค่อนข้างดูดี มีพื้นที่สำหรับวางไข่นกพอเหมาะทำให้การฟักไข่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสวยกว่ารังของวัสดุอื่นตามข้อ1 และ2.
ข้อเสีย1.หายากและเสียเวลาถ้าคนที่เลี้ยงเวลาน้อย
2.อัตราการซับของเสียไม่ดีเหมือนขี้เลื่อย

4.หญ้าขน
ข้อดี1.เกิดกิจกรรมให้นกทำรังทุกวันทำให้นกไม่เครียด
2.รังมีความสวยงามและเหมาะแก่การวางไข่พอๆกับทางมะพร้าว
ข้อเสีย1.หญ้าจะพันขาลูกนกหากหญ้าสดทำให้ขาลูกนกขาดได้
2.ไม่ซับน้ำและของเหลวทำให้เกิดรังแฉะได้หากใช้หลายๆครั้งหรือแม่นกป้อนอาหารที่มีน้ำมากเกินไป
สรุป ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันให้เลือกตามความเหมาะสมกับนกแต่ละคู่เพราะพฤติกรรมนกแต่ละคู่แตกต่างกัน ถ้าเป็นของผมจะใช้ดังนี้
ชั้นล่างรองรังด้วยหญ้าแพงโกล่าหนาๆแล้วให้ทางมะพร้าวสดเพื่อสานรังเพื่อให้การฟักไจ่นกมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อลูกนกออกมาได้ประมาณ15-20วันรังจะเริ่มเปียกเราก็ใช้ขี้เลื่อยโรยด้านบนเพื่อให้รังไม่เปียกชื้น เพื่อลดอัตราการป่วยของลูกนก เมื่อใกล้ลงรังก็จะเปลี่ยนวัสดุรองรังทิ้งทั้งหมดแล้วเริ่มใส่หญ้า แพงโกล่าใหม่อีกครั้ง พอลูกนกลงรังก็ให้ทางมะพร้าวต่อเนื่องทำเป็นวงรอบแบบนี้ครับ

cr.ผู้การสามารถ