ห้องซื้อ-ขาย ราคากลางนกไม่ขอบตาขายต่ำกว่าที่กำหนดหรือไม่มีสเปคให้หลังไมค์อย่างเดียว

1.สีเขียว 500

2.ลูติโน 700

3.ม่วง 1000

4.อัลปิโน 1000

5.ซิลเวอร์ 1500

6.พาลิค 1500

ราคากลางเริ่มจาก”กรีน”ถ้าขายต่ำกว่าหรือไม่มีสเปคนกที่กำหนดไว้กรุณาหลังไมค์ ฝ่าฝืนแจ้งเตือนลบกระทู้ ครั้งที่ 2 บล็อคน่ะครับ

1.ฟิชเชอร์รวมเกรดเลี้ยงเล่น 400

2.หัวดำ 500

3.ไดลูท 800

4.อียูวิง 1000

5.พาบลู 1000

6.กรีนสปิทโอพาลาย 1500

7.โอพาลาย เมีย 3000

8.โอพาลาย ผู้ 5000

9.แบล็คชีค 500

10.นายาซ่า 700

ก่อนลงขายนกต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ไปที่ผู้ดูแลก่อน(เฉพาะครั้งแรก)

ผู้ดูแลห้องซื้อ-ขาย คุณเก่ง 094-235-3157 คุณนับ 063-853-6242

หลังจากปิดการขาย กรุณาลบกระทู้ภายใน 3 วันด้วยครับ

ผู้ดูแล บังจู 089-790-2180